LOKALT STÖD

För att göra Mälarhöjden med omnejd ännu trevligare att bo, leva och verka i så stödjer Mälarhöjdsföreningen varje år en eller ett flertal lokala verksamheter.

TrädstammarFrämst rör det sig om stöd till barn- och ungdomsverksamheter, men även andra verksamheter med lokal förankring har fått stöd. Vi har exempelvis genom en donation på 20.000 kronor till att ideella föreningen Hertha Hillfons vänner, medverkat till att de kunde ropa in skulpturen "Trädstammar" till sin samling. Hertha Hillfon flyttade till Mälarhöjden 1944 och var sedan verksam här (i sin ateljé) fram till hennes död 2013.

Efter Herthas död har hennes unika samling auktionerats ut. Hennes hem blev tyvärr inget museum och är numera sålt. År 2017 flyttade Föreningen Hertha Hillfons vänner från Mälarhöjden till Skeppsholmen. Den enda lokala anknytning som finns kvar är hennes konstverk i Mälarhöjden.

Trädstammar
Hertha Hillfon, skulptur
Lergods, bladen med dekor i guld
Höjd: 190cm

STÖDINSATSER

Vid Mälarhöjdsfesten 2019 betalades det ut bidrag till följande verksamheter:

  • Mälarhöjdens IK (flickor f 2010)
  • Eolshälls 4H-gård
  • Mälarhöjdens kanotsällskap
  • Mälarhöjdens friidrottsförening
 
ANSÖKAN OM BIDRAG

Bidrag för ungdomsverksamhet kan sökas av föreningar i Mälarhöjden och dess närområde. Ansökan lämnas till Mälarhöjdsföreningens sekreterare Ulla Berg senast 30 april 2020. Ange följande i ansökan:

  • Er verksamhet
  • Vilka aktiviteter ni genomfört under året
  • Om ni framöver har någon särskilt viktig och kostsam aktivitet ni önskar bidrag till. Lämna en motivering.