LOKALT STÖD

För att göra Mälarhöjden med omnejd ännu trevligare att bo, leva och verka i så stödjer Mälarhöjdsföreningen varje år en eller ett flertal lokala verksamheter.

Främst rör det sig om stöd till barn- och ungdomsverksamheter, men även andra verksamheter med lokal förankring har fått stöd. Vi har exempelvis genom en donation på 20.000 kronor till att ideella föreningen Hertha Hillfons vänner, medverkat till att de kunde ropa in skulpturen "Trädstammar" till sin samling. Hertha Hillfon flyttade till Mälarhöjden 1944 och var sedan verksam här (i sin ateljé) fram till hennes död 2013.

Ansök om stöd från Mälarhöjdsföreningen

I Mälarhöjdsföreningens stadgar står i § 1 att föreningens ändamål bl.a. är att ”främja och stödja personer och organisationer” vilka på olika sätt arbetar att stärkas gemensamma intressen i Mälarhöjden.  Ett sätt att göra detta är att ge ekonomiskt bidrag till olika former av ungdomsverksamhet i området. Följande regler ska gälla när föreningen beviljar sådana bidrag.

 1. Bidrag beviljas av Mälarhöjdsföreningens styrelse.
 2. Föreningens årsmöte fastställer varje år en budget för kommande års bidrag.
 3. De styrelsemedlemmar som deltar i beslutet får inte själva ha eget intresse i ärendet.
 4. Föreningens beslut skall protokollföras och i protokollet skall framgå vilka som deltar i beslutet.
 5. Beslutet skall föregås av en ansökan där det klart framgår mottagare av bidraget, syftet med bidraget, mottagarens ansvarige samt tidsperiod för att nyttja bidraget.
 6. I beslutet skall framgå att Mälarhöjdsföreningen har rätt att i efterhand granska hur bidraget använts och ha rätt att återkräva bidraget om detta inte utnyttjats på det sätt som framgår av ansökan.
 7. Användningen av bidraget skall i efterhand redovisas för Mälarhöjdsföreningen
 8. Vid föreningens årsmöte skall beviljade bidrag redovisas särskilt i föreningens verksamhetsberättelse. Av redovisningen skall framgå vilka som fått bidrag och till vilka belopp.

Trädstammar

 

 

 

 

 

 

 

 

Herta Hillfons konstverk "Trädstammar"

ANSÖKAN OM BIDRAG

Bidrag för ungdomsverksamhet kan sökas av föreningar i Mälarhöjden och dess närområde. Ansökan mejlas till Mälarhöjdsföreningen, info@mhv.se. Ange följande i ansökan:

 • Er verksamhet
 • Vilka aktiviteter ni genomfört under året
 • Om ni framöver har någon särskilt viktig och kostsam aktivitet ni önskar bidrag till. Lämna en motivering.