Bygg- och planfrågor på höstmötet

Årets höstmöte i Mälarhöjdsföreningen ägnas helt åt bebyggelsen i vårt närområde. Vi vill tillsammans diskutera utvecklingen där en efter en av grönytorna bebyggs. Det är viktigt att vi som bor här ges chans att ställa frågor till politiker och tjänstemän, som vi som bäst håller på att bjuda in.

Vi kommer att prata om planerna för såväl vid Selmedalsvägen som i Kastanjeparken, det gäller Axelsbergs centrum med ett planerat 24-våningshus och inte minst de färska planerna på bostäder i den gröna branten vid Slättgårdsvägen mittemot skolan. Ska vi låta fler och fler villor ersättas av flerfamiljshus?

Kom till Mälarhöjdens kyrka den 15 november. Vi börjar kl 19 och håller på till kl 21. Kom i tid och ta plats!

Varmt välkomna!

Bilden: Illustrationen visar en situationsplan som visar föreslagen bebyggelse längs Selmedalsvägen med 450 bostäder och två förskolor. Planområdet är markerat med röd streckad linje. Illustration: Jägnefält Milton.