Årsmöte tisdag 18 april 2023, kl. 19.00 i Mälarhöjdens Kyrka

Klicka här för att läsa kallelsen och få mer information om föreningen!

Klicka på länkarna nedan för att läsa förslag till dagordning, verksamhetsberättelse för 2022, balans- och resultaträkning för 2022 och kostnadsbudget för 2023. Därtill finns även föreningens stadgar och de förslag till ändringar av dessa som årsmötet kommer fatta beslut om.

Förslag till dagordning, årsmöte 18 april 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Balans- och resultaträkning 2022

Kostnadsbudget-2023

Stadgar, Mälarhöjdsföreningen (2013)

Förslag till stadgeändringar