Månad: oktober 2022

Bygg- och planfrågor på höstmötet

Bygg- och planfrågor på höstmötet

Årets höstmöte i Mälarhöjdsföreningen ägnas helt åt bebyggelsen i vårt närområde. Vi vill tillsammans diskutera utvecklingen där en efter en av grönytorna bebyggs. Det är viktigt att vi som bor här ges chans att ställa frågor till politiker och tjänstemän, som vi som bäst håller på att bjuda in.

Vi kommer att prata om planerna för såväl vid Selmedalsvägen som i Kastanjeparken, det gäller Axelsbergs centrum med ett planerat 24-våningshus och inte minst de färska planerna på bostäder i den gröna branten vid Slättgårdsvägen mittemot skolan. Ska vi låta fler och fler villor ersättas av flerfamiljshus?

Kom till Mälarhöjdens kyrka den 15 november. Vi börjar kl 19 och håller på till kl 21. Kom i tid och ta plats!

Varmt välkomna!

Bilden: Illustrationen visar en situationsplan som visar föreslagen bebyggelse längs Selmedalsvägen med 450 bostäder och två förskolor. Planområdet är markerat med röd streckad linje. Illustration: Jägnefält Milton.

Posted by Linda Linnskog Rudh in News
Rädda Mälarhöjdens parker!

Rädda Mälarhöjdens parker!

Ska vi acceptera att förtätningen av Mälarhöjden fortsätter? Att barnens utflyktsplatser och pulkabackar försvinner? Att biltrafiken ökar? Att trafiksituationen kring skolan förvärras?

När vi trodde att det räckte med byggprojekt i Mälarhöjden kom ännu en markanvisning. Den här gången för det skogbeklädda bergsområdet, ”Branterna” och ”Mälarhöjdskrönet” söder om Mälarhöjdens tunnelbana, läng Slättgårdsvägen.

Mälarhöjdsföreningen ställer sig bakom den grupp som nu bildats för att bevara detta grönområde, där det nu planeras flervåningshus, trots att en kartläggning visar att det parkklassade området har ”påtagligt till högt naturvärde” i “skyddsvärd trädmiljö” med ”31 rödlistade arter”.

Tycker du som vi att det får räcka nu – att det är dags att se Mälarhöjden som en helhet och värna ett antal grönområden på lång sikt?

Då ska du skriva på namninsamlingen som har startats. Här är länken till mer info samt länken till namninsamlingen:

https://www.skrivunder.com/radda_malarhojdens_parker

 

 

 

 

Posted by Linda Linnskog Rudh in News