Rädda Mälarhöjdens parker!

Ska vi acceptera att förtätningen av Mälarhöjden fortsätter? Att barnens utflyktsplatser och pulkabackar försvinner? Att biltrafiken ökar? Att trafiksituationen kring skolan förvärras?

När vi trodde att det räckte med byggprojekt i Mälarhöjden kom ännu en markanvisning. Den här gången för det skogbeklädda bergsområdet, ”Branterna” och ”Mälarhöjdskrönet” söder om Mälarhöjdens tunnelbana, läng Slättgårdsvägen.

Mälarhöjdsföreningen ställer sig bakom den grupp som nu bildats för att bevara detta grönområde, där det nu planeras flervåningshus, trots att en kartläggning visar att det parkklassade området har ”påtagligt till högt naturvärde” i “skyddsvärd trädmiljö” med ”31 rödlistade arter”.

Tycker du som vi att det får räcka nu – att det är dags att se Mälarhöjden som en helhet och värna ett antal grönområden på lång sikt?

Då ska du skriva på namninsamlingen som har startats. Här är länken till mer info samt länken till namninsamlingen:

https://www.skrivunder.com/radda_malarhojdens_parker