Månad: maj 2020

Utdelning av bidrag för ungdomsverksamhet

Idag har vi i Mälarhöjdsföreningen delat ut ungdomsbidrag till lokala föreningar som gör ett fantastiskt jobb i närområdet. Många drivs av mycket ideell kraft och därför är dessa tillskott väldigt uppskattade. Vi gläds att kunna dela ut lite extra i år eftersom vi tyvärr inte kunde genomföra Mälarhöjdsfesten (m a a Covid-19). Hela 6 stycken föreningar har fått bidrag i år enligt följande:

MIK Tennis
Bidraget kommer användas för ett internt projekt där man vill skapa studieytor för de som kommer tidigare till träningen eller vill stanna kvar efter och göra sina läxor.

MKS Segling
Bidraget kommer användas till att byta ut gammal och sliten utrustning samt att köpa nya segel.

4 H
Bidraget kommer användas till att fortsätta kunna hålla djurskötarkurser för olika åldrar och för personer med funktionsvariation.

Mälarhöjdens scoutkår
Bidrag ges för att kompensera upp för uteblivna lägerintäkter med anledning aa Covid-19.

MIK Fotboll P07
Bidrag ges för att kompensera upp för uteblivna Future Star Cup-intäkter med anledning aa Covid-19. Kommer primärt användas till material.

MIK Sound
Bidrag kommer användas till resekostnader för lägerverksamhet.

Posted by Pär Stråhle in Uncategorised