VAD HÄNDER VID SKYFALL?

Måndagen den 15/1 kl 19:00 arrangerar vi en temakväll om översvämningsrisker i Mälarhöjdens kyrka.

Vet du vad som gäller om översvämningarna påverkar din fastighet? Vi har bjudit in experter som kommer dela med sig av kunskap utifrån sina olika perspektiv.

Inbjudna är:

  • Linda Evjen, Stockholm Vatten och Avfall/SVOA
  • Jenny Rudslätt från försäkringsbranschen
  • Staffan Moberg från branschorganet Svensk Försäkring.

Detta möte är också ett medlemsmöte där vi ska anta de nya stadgarna för andra gången.

Varmt välkomna önskar
Håkan Lindoff, ordförande och Styrelsen

KVÄLLENS PROGRAM

Kl 19.00: Gäster presenteras av Håkan Lindhoff
(moderator, ordförande)

Kl 19.05: Staffan Moberg från Svensk Försäkring:
Hur påverkar klimatförändringarna vårt samhälle i stort.
Vilka nya anpassningar behövs då både skyfall och torka
kan öka?

Kl 19.25: Linda Evjen från SVOA (Stockholm Vatten &
Avfall AB): Hur kan husägare förbereda sig för skyfall?
Vad göra om man drabbas? Hur fungerar ledningsnäten?
Hur är ansvaret fördelat mellan staden och husägare?

Kl 19.45: Jenny Rudslätt från Försäkringsbolaget If:
Vad kan man göra själv inför skyfall? Goda råd om
proaktiva åtgärder. Skador som en villaförsäkring täcker
och inte täcker.

Kl 20.05: Frågestund med alla medverkande.

Kl 20.30: Medlemsmöte med två punkter:
1) Föreningens nya stadgar, andra läsningen
(Håkan Lindhoff)
2) Information om vårt nya digitala medlemsregister
(Monica Alsén)

Kl 21.00: Mötet slut.