Årsmöte 2022

Den 25 april kl 19.00 håller Mälarhöjdsföreningen sitt årsmöte i Mälarhöjdens kyrka

Mötet börjar med att vi går igenom föreningens arbete under det gångna året, vi väljer in nya styrelsemedlemmar och talar om föreningens arbete. 

Efter årsmötet hälsar vi Bosse Donath, Mälarhöjdsföreningen och Birgitta Biesheuvel, Hägerstens Hembygdsförening välkomna. De kommer att visa foton och berätta om Mälarhöjdens affärsutbud under 1900-talets första hälft. De har samlat dokumentation från en imponerande mängd av de affärslängor och affärer som låg i många av områdets villor. Nu finns allt detta samlat i Hägerstens Hembygdsförenings årsskrift, som även finns till försäljning på plats. Missa inte det tillfället! 

 

Välkomna! 

 

Här kan du ta del av:

Dagordningen för årsmötet

Valberedningens förslag

Kostnadsbudget för 2022

Resultat- och balansräkning

Verksamhetsberättelse 2021

Revisionsberättelse 2021

 

Väl mött!