Bidrag för ungdomsverksamhet

Glöm inte att komma in med ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet.

Mälarhöjdsföreningen delar ut ekonomiskt stöd till föreningar i vårt närområde som bedriver verksamhet för barn och ungdomar.
Ansökan lämnas till Mälarhöjdsföreningen info@mhv.se. senast 30 april 2020.

Ange följande i ansökan:
1. Er verksamhet och ange kotaktperson
2. Vilka aktiviteter ni genomfört under året
3. Vad ni önskar bidrag till
4. Om ni framöver under året har någon särskilt viktig och kostsam aktivitet ni önskar bidrag till. Lämna motivering.