Bygg- och planfrågor vintermöte

Måndagen den 13 februari 2023, kl. 19-21 i Mälarhöjdens kyrka

Nu går Mälarhöjdsföreningen vidare med ännu ett möte kring bygg- och planfrågor i Mälarhöjden. Hur planerar politikerna bostadsbyggandet i Mälarhöjden? Hur ser den övergripande planen ut? Hur sparar man grönområden? Hur ser trafikplanerna ut? Det är frågor som vi ska försöka reda ut.

Vid Mälarhöjdsföreningens första möte om bebyggelsen i Mälarhöjden, i november 2022, stod det klart att det saknas en politik och en sammanhållen plan. Mark anvisas i omgångar och under de närmaste åren planeras uppåt 2500 nya bostäder i Mälarhöjden, med det nya området Mälaräng inräknat. Idag finns cirka 5000 bostäder i Mälarhöjden. En berättigad farhåga är att trycket på parker och infrastruktur blir orimligt stort.

Till mötet den 13 februari har Mälarhöjdsföreningen bjudit in tjänstemän från Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret, liksom politiker från partier som sitter i nämnderna, både från det nya rödgröna styret och från oppositionssidan. Dessutom får vi höra lokala grupper, som skapats i protest mot enskilda exploateringsprojekt, berätta om sitt arbete och hur långt de olika projekten kommit. Vi får alltså åter rapporter från ”Rädda Kastanjeparken” (vid Brådstupsvägen), ”Parkbackens Vänner (om Branterna vid Slättgårdsvägen) och från Ugglemossvägen (Basen 12), (där en villa ska rivas och ersättas med ett långt och högt hus med tio lägenheter). Publiken har chans att ställa frågor till samtliga inbjudna.

Varmt välkommen till Mälarhöjdsföreningens vintermöte!

Kom i tid och ta plats!