GDPR hos Mälarhöjdsföreningen

När du registrerar dig som medlem och betalar in medlemsavgiften ger du ditt samtycke till hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
För frågor/mer information kring GDPR hos MF, läs nedan eller kontakta någon i Mälarhöjdsföreningens styrelse.

Korta fakta om GDPR hos Mälarhöjdsföreningen
Personuppgiftsansvarige: För Mälarhöjdsföreningen är föreningens ordförande.
Personuppgiftsbiträde: Personuppgiftsbiträdesavtal delges och tecknas med våra leverantörer som har åtkomst till Mälarhöjdsföreningens personuppgifter, något som MF ansvarar för. För mer info, se avsnitt personuppgiftsbiträdesavtal nedan.
Förening/förbund är ansvarig för att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal med
samtliga personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för förenings/förbunds räkning.
Medlem: Mälarhöjdsföreningen har en generell skrivning på hemsidan under fliken Medlem hur vi hanterar medlemsuppgifter, tillämpar GDPR och vilka krav som åligger dig som medlem.
Incidenthantering: Se nedan under rubriken Incidenthantering vilka åtgärder som ska vidtagas vid ev. incident, missbruk eller angrepp mot Mälarhöjdsföreningens medlemssystem för personuppgiftshantering.

Lagring av kontaktuppgifter
Mälarhöjdsföreningen behandlar dina personuppgifter så länge du kvarstår som medlem. Om du avslutar ditt medlemskap kommer dina personuppgifter att raderas 1 år efter att medlemskapet upphört.
Endast de uppgifter som krävs för historik eller vi enligt lag är skyldiga att kunna redovisas, kommer behållas/arkiveras. Insyn dina kontaktuppgifter och godkännande personuppgiftsbehandling Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. En begäran om insyn skall undertecknas och mejlas till info@mhv.se eller skickas per brev till Mälarhöjdsföreningen,
adress hittar du på hemsidan. Genom ditt fortsatta medlemskap och godkännande av Mälarhöjdsföreningens stadgar och ordningsregler bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsbiträdesavtal
Mälarhöjdens förening har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med följande leverantörer som har tillgång till MFs personuppgiftsregister:
OneFront. Leverantör av tjänsten/produkten medlemhantering, en molnbaserad app-lösning i molnet.

Incidenthantering
Om olaglig eller oegentlig datahantering upptäcks i vårt medlemssystem, ska detta omedelbart rapporteras till info@mhv.se för åtgärd.
Incident gällande personuppgifter rapporteras till Integritetsskydds-myndigheten (IMY) inom 72 timmar av MF:s styrelse. IMYs kontaktuppgifter: 08-6576100 eller e-post imy@imy.se .

OBS! IMY hette tidigare Datainspektionen.