Hertha Hillfon Hemma

Utställning ‌20‌-‌21‌ ‌nov 2021 i Mälarhöjdens skolas aula

Skulptören Hertha Hillfon skulle ha fyllt hundra år 2021. Hon hade sin bas i Mälarhöjden under hela sin mer än femtio år långa verksamhet. Därför vill vi fira henne med en utställning i Mälarhöjdens skola.

Hon var internationellt känd inte bara för sina stora keramiska verk, utan också för dem hon arbetade med i mindre skala. Vi vill i utställningen ge exempel på båda sidor av hennes konstnärskap. Bakom utställningen och programmet står Mälarhöjdsföreningen och Hägerstens Hembygdsförening samt inte minst Karin Rongedal, vän och modell hos Hertha under hennes sista år.

Idén med vår utställning ”Hertha Hillfon hemma” är tvåfaldig: dels att visa Herthas konst så nära hennes verkstad och ateljé som möjligt, dvs hemma i Mälarhöjden, dels att göra en utställning i samverkan med elever och bildlärare i Mälarhöjdens skola. Elever i åk 5 och 6 arbetar under hösten med lera, inspirerade av Herthas verk. Vi hoppas kunna ställa ut flera av dessa arbeten i aulan under utställningshelgen. Dessutom visar vi fotografier som belyser Hertha i arbete, några av dem välvilligt utlånade av fotografen Jacob Forsell i Mälarhöjden. Förutom själva utställningen finns ett program med några filmer och ett par föredrag (se program!).

Vi har genom goda kontakter med familjen Hillfon och med Hertha Hillfons Vänner lyckats få disponera ett antal verk av Hertha Hillfon samt en del unika fotografier. Karin Rongedal har också ställt en del verk till förfogande. Den längre filmen vi visar är gjord av Herthas bror Lars Lennart Forsberg. Utan hjälp av skolans Khalid och Nille hade utställningen inte blivit av. Stort tack!

Håkan Lindhoff, Mälarhöjdsföreningens ordförande
hakanlindhoff@gmail.com

Birgitta Biesheuvel, Hembygdsföreningens ordförande
info@hagerstensbygden.se

Utställningen hålls i Mälarhöjdens skolas aula, som ligger i den största och äldsta byggnaden på Lugntorpsvägen 2. Gå in genom port E2 och följ pilarna.

PROGRAM

Lördag‌ ‌20‌ ‌november‌

11.00‌   Dörrarna‌ ‌öppnas‌ ‌

12.00‌‌   Välkomstan‌fö‌rande‌ ‌av‌ ‌Håkan‌ ‌Lindhoff‌ ‌

12.10‌   Karin‌ ‌Rongedal‌ ‌berättar‌ ‌om‌ ‌sina‌ ‌möten‌ ‌med‌ ‌Hertha‌ ‌

14.00‌‌   Jag‌ ‌sitter‌ ‌i‌ ‌hjortens‌ ‌krona‌ ‌
En‌ ‌film‌ ‌från‌ ‌1990-talet‌ ‌av‌ ‌Lars‌ ‌Lennart‌ ‌Forsberg‌ ‌

15.30‌   Hertha‌ ‌Hillfons‌ ‌vänner‌ ‌
Gunilla‌ ‌Kihlgren,‌ ‌vänföreningens‌ ‌ordförande‌ ‌berättar‌ ‌ om aktiviteter‌ ‌under‌ ‌jubileumsåret‌ ‌och‌ ‌framtiden‌ ‌

17.00‌   Utställningen‌ ‌stänger‌ ‌för‌ ‌dagen‌ ‌

Söndag‌ ‌21‌ ‌november‌

11.00‌   Dörrarna‌ ‌öppnas‌ ‌

11.30‌   Välkommen,‌ ‌Birgitta‌ ‌Biesheuvel‌ ‌

11.40‌   Karin‌ ‌Rongedal‌ ‌berättar‌ ‌om‌ ‌sina‌ ‌möten‌ ‌med‌ ‌Hertha‌ ‌

13.00‌   Bo‌ ‌Lindström‌ ‌”Bosse‌ ‌Mimare”‌ ‌visar‌ ‌en‌ ‌glimt‌ ‌av‌ ‌sin‌ ‌föreställning‌ ‌‌I‌ ‌Herthas‌ ‌ateljé‌‌ ‌och‌ ‌berättar‌ ‌om‌ ‌sin‌ ‌vänskap‌ ‌med‌ ‌Hertha‌ ‌

15.00‌‌   Jag‌ ‌sitter‌ ‌i‌ ‌hjortens‌ ‌krona‌ ‌
En‌ ‌film‌ ‌från‌ ‌1990-talet‌ ‌av‌ ‌Lars‌ ‌Lennart‌ ‌Forsberg‌ ‌

16.00‌   Utställningen‌ ‌stänger‌ ‌ ‌